Selçuk Gürez

1988 yılında başladığı sufi yolculuğuna neyzen Halil İbrahim Yunga’dan ney meşki, mevlevi şeyhi Nail Kesova’dan sema meşki, üstad Kani Karaca’dan kudüm ve klasik Türk musikisi ritim ve nazariyat dersleri almış, Türk musikisinin ve mevlevi kültürünün birçok değerli üstadı ile çalışma fırsatı bulmuştur.

 1990 yılından beri uluslar arası Mevlana Vakfı Galata Mevlevileri Kültür ve Sema Topluluğu’nda dünyanın pek çok ülkesinde uluslararası önemli projelerde direktör, neyzen başı, semazen başı, kudümzen başı, semazen, ayinhan ve naathan olarak görev almıştır.

 1995 yılından beri profesyonel olarak kendi atölyesinde ney açmakta aynı zamanda ney, ritim ve sema dersleri vermektedir.

 Sanatçı uluslararası festival ve eğitim seminerlerinde 250’nin üzerinde konser ve eğitim vermiştir. Sanat yaşamına halen Galata Mevlevileri Kültür ve Sema Topluluğu’nda aktif olarak devam etmekte aynı zamanda Sufihouse adı altında sema ve türk musikisi atölyelerini düzenlemektedir.